Yeniboğaziçi beldesi bizim için herşeydir. Halka hizmet etmek, halkı sevmek ve beldesini sevmekten geçer. Daha güzel yarınlara beraber yürüyelim.

MUSTAFA ZURNACILAR, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı
baskan aday

Maliye Bakanlığı İle Belediyemiz Arasında Geriye Dönük Personele Ait Birikmiş Prim Borçlarının Ödenmesiyle İlgili Protokol İmzalandı

Maliye Bakanlığı İle Belediyemiz Arasında Geriye Dönük Personele Ait Birikmiş Prim Borçlarının Ödenmesiyle İlgili Protokol İmzalandı

Söz konusu protokol, Belediyemizin, geçmişten günümüze kadar olan personele ait tüm gelir vergisi, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve emeklilik iştirak payı geriye dönük borçlarının ödenmesine ilişkin yeniden yapılandırılmayı içeriyor.

Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen protokolün ardından konuşan Belediye Başkanımız Mustafa Zurnacılar, 2002 yılından günümüze kadar sadece kısmi sigorta ödemesi yapılan prim borçlarında belediyemizde diğer sosyal haklar ödenmeyerek her geçen gün çözülmesi daha da karmaşık bir hal alan ciddi bir sorunu çözmenin önemine vurgu yaparak, gelinen aşamada belediyenin ağır bir sorumluluğa imza attığını, özellikle belediye çalışanlarının geçmişe dönük özlük hakları yanında geleceğe dönük haklarının da teminat altına alınmasının mutluluğunu yaşadığını ve tüm personele hayırlı olmasını diledi.

Başkanımız Zurnacılar geçmiş yıllarda devletin çıkardığı birçok vergi affı olmasına rağmen geçmiş yönetimlerin bu aflardan yararlanma sorumluluğunu almadığını ve 2018 yılında yasa gereği geriye dönük birikmiş prim borçlarının ödemesinin o dönemde de görevde olan yöneticiler tarafından 2020 Ocak ayına ertelendiğini belirtti. Birikmiş geriye dönük prim yatırımlarıyla ilgili borcun 8.000.000 TL (Sekiz Milyon Türk Lirası) olduğunu söyleyen başkanımız ihmal edilen personele ait prim ödemelerinin 10.500.000 (On Buçuk Milyon Türk Lirası) gecikme zammının da maalesef yapılandırılarak ödeneceğini söyledi.

Gecikme zamları ile birlikte 18.500.000 TL (On Sekiz Buçuk Milyon Türk Lirası) gibi büyük bir rakamın yapılandırılması sürecinde özveri ile çalışan İçişleri Bakanlığı Yerel yönetimler Müdürü Fatma Serinkan‘a, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı’ya ve Çalışma Bakanlığı Müdürlerine teşekkürlerini belirten Belediye Başkanımız yapılmış olan çalışmalar neticesinde olumlu sonuçların doğduğuna işaret ederek, görevde olduğu süre boyunca, herhangi bir vergi, sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarında da bir gerilik yaşanmadığını, anlık çözümlerden ziyade uzun vadeli ve kalıcı adımların atılmasına dayalı bir yönetim şeklini benimsediklerini belirterek bu süreçte başta Yeniboğaziçi Belediye Meclisi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.